मङ्गलारति स्तुति

मङ्गलारति स्तुति

ॐ नमो विश्वरूपाय विश्वस्थित्यंतहेतवे।।

विश्वेश्वराय विश्वाय गोविंदाय नमो नमः ।। १ ।।

नमो विज्ञानरूपाय परमानंदरूपिणे ।।

कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमः ।। २ ।।

नमः कमलनेत्राय नम: कमलमालिने।

नम: कमलनाभाय कमलापतये नम: ।। ३ ।।

बर्हापीडाभिरामाय रामायाकुण्ठमेधसे ।

रमामानसहंसाय गोविंदाय नमो नमः ।। ४ ।।

कंसवंशविनाशाय केशीचाणूरघातिने।

वृषभध्वजवंद्याय पार्थसारथये नमः ।। ५ ।।

वेणुवादनशीलाय गोपालायाहिमर्दिने।

कालिंदीकूललोलाय लोलकुण्डलधारिणे।। ६ ।।

वल्लवीवदनाम्भोज-मालिने नृत्यशालिने।

नम: प्रणतपालाय श्रीकृष्णाय नमो नमः ।। ७ ।।

नम: पापप्रणाशाय गोवर्धनधराय च।

पूतनाजीवितांताय तृणावर्तासुहारिणे ।। ८ ।।

निष्कलाय विमोहाय शुद्धायाशुद्धवैरिणे ।

अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नम: ।। ९ ।।

प्रसीद परमानंद प्रसीद परमेश्वर।

आधिव्याधिभुजङ्गेन दष्टं मामुद्धर प्रभो।। १० ।।

श्रीकृष्ण रुक्मिणीकांत गोपीजनमनोहर।

संसारसागरे मग्नं मामुद्धर जगद्गुरो।। ११ ।।

केशव क्लेशहरण नारायण जनार्दन।

गोविंद परमानंद मां समुद्धर माधव ।। १२ ।।

.

CONTINUE READING
Share this post
Come2theweb